Interpretacijske vožnje

Interpretacijske vožnje izvoditi će se srijedom počevši sa 27. srpnja od 16 - 20 sati i to za deset osoba za koje su osigurane i bicikle uz prethodnu prijavu na e-mail: tzmatulji@tzmatulji.hr najkasnije do dana polaska do 12 sati.

Mjesto polaska je Oštarija "Zlatno krilo”, Ulica 43. istarske divizije 22a, Matulji.

Vožnje su organizirane pod vodstvom licenciranog vodiča, te pratnje za tehničku podršku. Na određenim točkama biti će prezentirane zanimljivosti pojedinog područja na četiri jezika: hrvatski, engleski, njemački i talijanski, a u sklopu vožnji biti će prezentirani i proizvodi naših OPG-ova i proizvođača.

 

 

27.07.2022.

ZVONEJSKE NJIVI I LISINA – ZAŠTIĆENI KRAJOLICI

Dužina: 34 km, Ukupno visina: 570 m

Itinerer i opis rute: Polazak iz Matulja pa preko Jušići i Principi šumskom cestom do Mučići gdje prelazimo glavnu cestu, prolazimo kroz Zaluki i kod Zvoneće skrećemo u područje zaštićenog krajolika Zvonejskih njiva. Nakon Zvonejskih njiva nastavljamo cestom preko „Bukvine" prema Lisini, koja je zbog svoje ljepote također stekla status zaštićenog krajolika. Spuštamo se u Škrapnu gdje se na lokalnoj šterni nalazi jedan od najljepših vidikovaca sa pogledom od Kamniških i Grobničkih Alpi do mora. Spuštamo se starim zvončarskim putevima preko Rukavca do Matulja. 

 

 

 

03.08.2022.

MUNE I ŽEJANE

Dužina: 42 km, Ukupno visina: 600 m

Itinerer i opis rute: Iz Matulja krećemo preko Jurdanići i Brešca do Žejana. U Žejanama ćemo se upoznati sa specifičnostima njihovog jezika kao i jednog tragičnog događaja kada je gotovo cijelo selo spaljeno. Nastaviti ćemo nakon toga do Velih i Malih Muna i doznati kako je ocat omogućio razvoj sela i donio dobru zaradu. Vraćamo se istim putem do Matulja.

 

10.08.2022.

ANTIČKE UTVRDE MATUJSKOG ZALEĐA

Dužina: 42 km, Ukupno visina: 560 m

Itinerer i opis rute: Polazak iz Matulja prema Brešcima, pa preko Velog Brguda jednom od najstarijih cesti na našem području za koju se pretpostavlja da je građena na temelju stare rimske ceste do Šapjana. Preko Pasjaka dolazimo u neposrednu blizinu graničnog prijelaza do utvrde Pasjak iz 3. stoljeća, nakon koje ćemo posjetiti i najsjevernije selo naše Općine, Brce odakle se pruža nezaboravan pogled na kvarnerske otoke i Velebit. Nakon pasjačke utvrde i Brca, posjetit ćemo i gradinu Šapjane iz nešto kasnijeh razdoblja od pasjačke gdje se danas nalazi crkvica i uređeno izletište. Iz Pasjaka ćemo se vratiti nekadašnjom „Autostradom Trieste – Fiume" , a proći ćemo dijelom i ostacima stare ceste prema Ljubljani i Trstu i onda preko Miklavije do Velog Brguda i Brešca do Matulja.

 

17.08.2022.

UZ RAPALSKU GRANICU I OSTATKE VOJNIH UTVRDA I OBJEKATA

Dužina: 28 km, Ukupno visina: 370 m

Itinerer i opis rute: Polazak iz Matulja do Jušići pa prema Obadima gdje ćemo posjetiti ostatke talijanskih graničarskih vojarni te nastaviti preko Brajana prema Brezi, a usput obići ostatke jugoslavenskih i talijanskih karaula kao i granični prijelaz. Nakon Breze nastavljamo do Permani i do Mučići gdje je bila najveća talijanska vojarna sa pratećim objektima. Povratak u Matulji preko Puži i Zdemera.

 

24.08.2022.

SKRIVENI BISERI NAŠE PROŠLOSTI

Dužina: 30 km, Ukupno visina: 580 m

Itinerer i opis rute: Iz Matulji voziti ćemo se do Mučića gdje ćemo preko sela Puži obići najmanje selo u našoj Općini – Škalniško. Preko Malog Brguda šumskom stazom doći ćemo u Zaluke, pa starim putem do Zvoneće i preko Zdemera , Lepotnjaka i Brezovca doći do Krujci, nastaviti kroz Mamiće i stići do Anjeli, najzapadnije točke naše općine. Iz Anjeli preko Bregi spuštamo se starim putem preko željezničke pruge u Rukavac i onda preko Luskinog opet stižemo u Matulji.