Natječaj za radno mjesto

Direktorica TZO Matulji ovim putem raspisuje natječaj za STRUČNOG SURADNIKA U TURISTIČKO INFORMATIVNOM CENTRU za sezonski rad, za turističko - informativni centar u Matuljima.

Opis poslova:
- obavlja administrativno-tehničke poslove za pripremu sjednica Turističkog vijeća i Skupštine Turističke zajednice općine Matulji;
- obavlja prijem i otpremu pošte;vodi urudžbeni zapisnik;
- pohranjuje i čuva arhivu;obavlja kadrovske i druge poslove u svezi zapošljavanja radnika;
- vodi matičnu evidenciju zaposlenih;vodi evidenciju o prisutnosti djelatnika na poslu;
- vodi administrativno-opće poslove TZOM;
- brine o redu i održavanju uredskih prostorija;
- organizira, provodi i prati nabavu potrošnog materijala za Turističku zajednicu;
- obrađuje podatake i izrađuje izvještaje o osnovnom broju noćenja i naplati turističke pristojbe, operativno sudjeluje u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama HTZ-a 
- organizira i vodi financijske, knjigovodstvene i administrativne poslove
- radi sa strankama,
- sudjeluje u svim aktivnostima TZ-a analitički prati prihode turističke pristojbe i članarine TZ
- pruža informacije gostima, agencijama i sl., vezanih uz turističku ponudu;
- izrađuje i distribuira informativne materijale redovno kreira sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i profilima društvenih mreža
- priprema, sortiranja i šalje podatke o turističkoj ponudi u regionalnu turističku zajednicu i HTZ
- sudjeluje u razvojnim aktivnostima elemenata ponude u pakete i proizvode
- sudjeluje u pripremi i organizaciji događaja, manifestacija i turističkih proizvoda
- obavlja i druge poslove po nalogu direktora Turističke zajednice.              

Uvjeti:
- znanje jednoga stranog jezika,
- znanje rada na osobnom računalu
- posjedovanje komunikacijskih sposobnosti
- kandidat/kinja mora biti punoljetan/na
Mjesto rada: Matulji
Prijave s kratkim životopisom poslati do 9.7.2024. na e-mail: tzmatulji@tzmatulji.hr