Obavijest i uputa za popunjavanje obrazaca TZ2 za 2024. godinu

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ2 do 15. siječnja tekuće godine za period 01.01.- 31.12.2024. godine.
Iznimno osobe koje će rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na OPG-u prvi put ishodovati u tekućoj godini (2024.) podnose Obrazac TZ2 u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga, a godišnji paušalni iznos članarine plaćaju jednokratno do 31. prosinca tekuće godine.

Broj kreveta određuju se prema upisanim podacima iz sustava
 eVisitor.

Preuzmi TZ2 obrazac ↦ https://www.tzmatulji.hr/upload/TZ_2_obrazac_2024.pdf

Uputa za popunjavanje obrazaca TZ2:
 Šifra općine Matulji 261
 Navesti da se odnosi za razdoblje od 1.1. do 31.12.2024.
 Pod redni broj 1: Upisati ukupan broj osnovnih kreveta i navesti iznos od 5,97 Eura po osnovnom krevetu.
 Pod redni broj 2: ukoliko imate pomoćne krevete, upisati njihov broj i navesti iznos od 2,99 Eura po krevetu.
 Pod redni broj 9: Upisati ukupan iznos
 Pod redni broj 16: zaokružiti način plaćanja na koji ćete platiti dugovanje - jednokratno do 31.7., ili obročno (u 3 rate do 31.7.,31.8. i 30.9.)
 Pod brojem 17: navesti ukupan primitak iz evidencije prometa za 2023. godinu.

 

Uplatnicu za plaćanje turističke članarine možete pronaći na svom e-Visitor profilu u polju Financije - Uplatnice - Turistička članarina ili je možete samostalno ispuniti s iznosom izračunatim pomoću TZ2 obrasca na temelju broja stalnih i pomoćnih kreveta evidentiranih u e-Visitor profilu. 

 

Podaci za uplatu:

Primatelj: HNB – Članarina turističkim zajednicama

IBAN žiro-računa za uplatu: HR6010010051726127155

Poziv na broj i model: HR 67 - OIB iznajmljivača

Svrha: Uplata turističke članarine za 2024. godinu.