Turistička zajednica Matulji

Dobroprišli h Matujan! Dobrodošli u Matulje!

117 Paesaggi protetti di Lisina e dei campi di Zvoneća

Distanza: 30 km, Dislivello: 570 m

Baština

...

Info

EXPLORE OUR REGION ON TWO WHEELS

Interpretive rides called Matuljicious /Matuljišs/ Bike & Taste have been organized. ...

Info

Reportaža na portalu Moj kovček

Pročitajte što naši susjedi, slovenci misle o interpretacijskim vožnjama našega kraja! ...

Info

Matuljicious /Matuljišs/ Bike & Taste

U mjesecu lipnju, srpnju, kolovozu i rujnu održat će se Matuljicious /Matuljišs/ Bike & Taste - interpretacije vožnje b...

Info

¨MINI FESTIVAL BRIŠKE ČEŠNJE¨

Srijeda, 29. svibnja od 10 - 13 sati u centru Matulja...

Info

Matuljske ljetne večeri

Matuljske ljetne večeri - Tramontana će vas ofriškat 2024....

Info

Park šuma Lisina

Kompleks Lisine izdvaja se kao zasebno vrijedna cjelina proglašena “Park šumom – zaštićenim krajolikom” i to iz više razloga. Svojim istaknutim položajem čini značajan element u krajobraznoj slici šireg područja. Odlikuje se raznovrsnošću biljnih zajednica i morfoloških oblika. Tradicionalno (iako neorganizirano) se koristi kao destinacija izletnika, planinara i lovaca. Nalazi se u neposrednoj blizini velike gradske algomeracije kao i značajnijih turističkih kapaciteta i puteva.

U sklopu kompleksa nalaze se i vikend naselje, planinarski i lovački dom, a cjelokupni prostor je prometno dostupan i ima razvijenu mrežu šumskih cesta i šumskih traktorskih vlaka.


Područje Lisine zauzima oko 14 km² prostora u k.o. Zvoneća i k.o. Rukavac Gornji, pretežito šumskih površina (98%) uglavnom u državnom vlasništvu. Naglasak se stavlja na zaštitnu, zdravstvenu, edukativnu, turističku i sportsko – rekreacijsku funkciju prostora, a zadržavaju se i šumsko – gospodarska i lovno – gospodarska funkcija u mjeri u kojoj nisu u koliziji s primarnim funkcijama.

Lisina je i raskrižje više planinarskih transverzala preko visa Gomila, Vodičke Griže, Vodica…

117 Paesaggi protetti di Lisina e dei campi di Zvoneća

Distanza: 30 km, Dislivello: 570 m

Info