Stand up & koncert Mario Battifiaca

Stand up & koncert Mario Battifiaca
Amfiteatar 20.08.2021. u 21:00
Besplatne karte možete preuzeti od utorka do petka od 10-12 i od 17-19 sati u Galerijici.
 
NAŽALOST KARATA VIŠE NEMA.