Turistička članarina

Uputa za popunjavanje obrasca TZ 2 s rokom predaje do 15. siječnja 2022.

 

Do 15 siječnja dužni ste svojoj nadležnoj Poreznoj upravi dostaviti obrazac TZ 2 za prijavu obračuna članarine turističkim zajednicama.

Obrazac TZ 2 se podnosi do 15. siječnja 2022. godine na temelju broja stalnih i pomoćnih postelja koje su navedene u sustavu e-Visitor (prema članku 11. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama).


Prijava prihoda iz prethodne godine

Primitci se odnose na ukupan zbroj svih naplaćenih rezervacija u prethodnoj 2021. godini, što uključuje i provizije posrednika, a koje inače bilježimo u knjigu prometa ili u obrazac Evidencija o prometu.

Iako se turistička članarina više ne obračunava kao postotak ostvarenih primitaka, dužni ste voditi Evidenciju o prometu koju dostavljate s obrascem TZ 2 u Poreznu, a u kojoj su evidentirani svi naplaćeni računi, kronološkim redom s ukupnim iznosom iskazanim u točki 17. obračuna turističke članarine. 

Od 2020. članarina TZ se obračunava u paušalnom iznosu kao umnožak broja postelja i paušalne osnovice za obračun članarine TZ. Paušalna osnovica iznosi 45,00 kn za stalne krevete i 50% od tog iznosa, odnosno 22,50 kn, za pomoćne, kako je propisano Pravilnikom o godišnjem paušalnom iznosu članarine iz veljače 2020.

Iznimno, u 2020. i u 2021. obveza plaćanja članarine TZ je bila umanjena za 50%, što je bila olakšica za poslovanje u pandemiji, pa se ista nije plaćala na pomoćne krevete. S obzirom na to da ne možemo znati što nas očekuje o idućoj turističkoj godini, obračunavamo članarinu uz, gore navedene, pune propisane iznose paušalne osnovice na stalne i pomoćne krevete. 
 

Obračuna i plaćanja članarine TZ u 2022. su oslobođeni samo oni koji su do 31. prosinca dobili rješenje o prestanku pružanja usluge smještaja


Rok za plaćanje krajem srpnja

Svi ostali obračunatu članarinu su dužni platiti jednokratno do 31. srpnja 2022. ili u tri jednaka obroka, s tim da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 30. kolovoza i posljednji 30. rujna 2022. godine.
Ako rješenje o kategorizaciji ishodite tijekom 2022. godine, obračun članarine turističkim zajednicama podnosite u roku od 15 dana od datuma rješenja, a rok za plaćanje je jednokratno do posljednjeg dana tekuće godine.

Ovdje možete preuzeti https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/OSTALO/TZ%202.pdf