Uz Rapalsku granicu i ostatke vojnih objekata

Dužina: 22 km, Ukupno visina: 270 m

Opis rute: Polazak iz Jušići pa prema Obadima gdje ćemo posjetiti ostatke talijanskih graničarskih vojarni te nastaviti preko Brajana prema Brezi, a usput obići ostatke jugoslavenskih i talijanskih karaula kao i granični prijelaz. Nakon Breze šumskim putem do Ružića i Permani sve do Mučića gdje je bila najveća talijanska vojarna sa pratećim objektima. Povratak u Jušići šumskim putem preko Principa.