Zaštićeni krajolici - Lisina i Zvonejske njivi

Dužina: 28 km, Ukupno visina: 570 m

Opis rute: Polazak iz Jušići pa preko Principi šumskom cestom do Mučići gdje prelazimo glavnu cestu, prolazimo kroz Zaluki i kod Zvoneće skrećemo u područje zaštićenog krajolika Zvonejskih njiva. Nakon Zvonejskih njiva nastavljamo cestom preko „Bukvine" prema Lisini, koja je zbog svoje ljepote također stekla status zaštićenog krajolika. Spuštamo se u Škrapnu gdje se na lokalnoj šterni nalazi jedan od najljepših vidikovaca sa pogledom od Kamniških i Grobničkih Alpi do mora. Spuštamo se starim zvončarskim putevima preko Rukavca do Jušića.