Turistička zajednica Matulji

Dobroprišli h Matujan! Dobrodošli u Matulje!

117 Zaštićeni krajolici - Lisina i Zvonejske njivi

Dužina: 30 km, Ukupno visina: 570 m

Zvončari - va Matujsken kraje

UPISANI SU NA REPREZENTATIVNU UNESCO LISTU NEMATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE SVIJETA

Matuljske ljetne večeri

Matuljske ljetne večeri - Tramontana će vas ofriškat 2024.

Baština

...

Saznaj više

Matuljske ljetne večeri

Matuljske ljetne večeri - Tramontana će vas ofriškat 2024....

Saznaj više

MATULJICIOUS - MATULJIŠS

Najbolje od Matulja na jednom mjestu!...

Saznaj više

Zvončari - va Matujsken kraje

UPISANI SU NA REPREZENTATIVNU UNESCO LISTU NEMATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE SVIJETA ...

Saznaj više

Park šuma Lisina

Kompleks Lisine izdvaja se kao zasebno vrijedna cjelina proglašena “Park šumom – zaštićenim krajolikom” i to iz više razloga. Svojim istaknutim položajem čini značajan element u krajobraznoj slici šireg područja. Odlikuje se raznovrsnošću biljnih zajednica i morfoloških oblika. Tradicionalno (iako neorganizirano) se koristi kao destinacija izletnika, planinara i lovaca. Nalazi se u neposrednoj blizini velike gradske algomeracije kao i značajnijih turističkih kapaciteta i puteva.

U sklopu kompleksa nalaze se i vikend naselje, planinarski i lovački dom, a cjelokupni prostor je prometno dostupan i ima razvijenu mrežu šumskih cesta i šumskih traktorskih vlaka.


Područje Lisine zauzima oko 14 km² prostora u k.o. Zvoneća i k.o. Rukavac Gornji, pretežito šumskih površina (98%) uglavnom u državnom vlasništvu. Naglasak se stavlja na zaštitnu, zdravstvenu, edukativnu, turističku i sportsko – rekreacijsku funkciju prostora, a zadržavaju se i šumsko – gospodarska i lovno – gospodarska funkcija u mjeri u kojoj nisu u koliziji s primarnim funkcijama.

Lisina je i raskrižje više planinarskih transverzala preko visa Gomila, Vodičke Griže, Vodica…

117 Zaštićeni krajolici - Lisina i Zvonejske njivi

Dužina: 30 km, Ukupno visina: 570 m

Saznaj više